screen 2
screen 2
screen 2
screen 2
screen 2
screen 2
 
 
 

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • KOSGEB HİBE PROJELERİ
 • TUBİTAK HİBE PROJELERİ
 • AB HİBE PROJELERİ
 • KALKINMA AJANSI HİBE PROJELERİ
 • FİZİBİLİTE ETÜDLERİ
 • HAYVANCILIK YATIRIMLARI VE KREDİ TEMİNİ
 • SANAYİ KREDİSİ
 • TİCARET KREDİSİ
 •  TARIM KREDİLERİ TEMİNİ
 • İHRACAT KREDİSİ
 •  İTHALAT KREDİLERİ TEMİNİ
 • KIRSAL KALKINMA HİBE PROGRAMLARI
 • YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ( Belge,Vize,Süre Uzatma,Revize,Kapatma)
 • İHRACAT TEŞVİK BELGELERİ ( Belge,Vize,SüreUzatma,Revize,Kapatma)
 • TURİZM TEŞVİK BELGESİ VE YATIRIM PROJELERİ( Belge,Vize,Süre Uzatma,Revize,Kapatma)

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Fizibilite-Proje  ve hazırlık safhasında:

 • Fizibilte çalışmaları,
 • Projelerin uzmanlıklarına göre mühendislik bürolarına hazırlatılması,
 • Ön keşif (metraj, piyasa araştırması, imalat analizleri) hazırlanması,
 • Teknik şartname ve ihale şartnamelerinin hazırlanması,
 • Ön bütçe ve iş programı hazırlıkları,
 • İşin ihaleye çıkarılması, müteahhitlerin hazırlanması,

Yürütme ve Gerçekleştirme safhasına:

 • İş programına göre işin izlenmesi,
 • Bütçe ve imalat kontrolü,
 • Risk analizleri,
 • Sözleşme ve yazışma yönetimi,
 • Hak edişlerin hazırlanması ve ödemelerin sağlanması,
 • Müşavir gruplar arası koordinasyonun sağlanması (proje-teknik-yüklenici-talep çözüm grupları)

Proje grupları: Uzmanlıklarına göre mimari-mühendislik-tesisat- elektrik gibi ayrılan bu gruplar projelerden sorumludur. İşi planlama müşavirliğinin sorumluluğunda yürütürler. Ülkemizde genellikle proje grubunun organizasyonu mimari grup tarafından sağlanır. Mimari grup, uzman olmadığı konularda yeterli verimliliği verememekte, her grup kendi bildiğince hareket etmektedir. Ayrıca mimari grup önder durumda olduğundan, diğer grupların seçimini kendi kar amacına yönelik olarak yapmaktadır. Bu sistemde proje grubunun muhatabı planlama müşavirliğidir. Bünyesinde her konuda yeterli birikime sahip teknik elemanlar olduğundan, projelerin yönlendirilmesi ve teknik koordinasyonun sağlanması daha kolaydır.

Teknik denetim grubu:

a)Proje mükelleflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerine hazırlanarak, doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek,

b)Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek,

c) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak,

d)İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek,

e) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak,

Yüklenici  Grubu-Müteahhit veya İnşaat Yönetim Grubu:

    İnşaatın yürütülmesi sorumluluğu müteahhit gruplar tarafından yürütülür. Bu yapım hizmetinin bir organizasyon hizmeti olduğu göz önüne alındığında bu konumda “inşaat yönetim müşaviri” olarak çalışan firmalarında görevlendirilebileceğini görürüz.

İhale Öncesi Hazırlık Safhasına;

 • Teklif’e esas metraj, piyasa araştırması, imalat analizlerinin incelenmesi,
 • Teknik şartname ve ihale şartnamelerinin incelenmesi,
 • Ön bütçe ve iş programı hazırlıkları,